INWESTYCJE

  

1) TELEHOUSE POLAND Warszawa
   -wykonanie robót budowlanych serwerowni
   -wykonanie sieci energetycznej agregatów prądotwórczych
   -wykonanie sieci zasilających serwerownie
   -wykonanie instalacji odbiorczych
   -wykonanie sieci średniego napięcia
   -wykonanie instalacji odgromowej

2) SOHO FACTORY Warszawa ul. Mińska 25
   -wykonanie remontu budynku 1923
   -konserwacja sieci elektroenergetycznej
   -nadzory energetyczne nad imprezami masowymi

3) FABRYKA PZO Warszawa ul. Grochowska 316/320
   -wykonanie bieżących remontów instalacji elektrycznych
   -konserwacja sieci elektroenergetycznej

4) MIŃSKA DEVELOPMENT Warszawa ul. Mińska 25
   -wykonanie bieżących remontów instalacji elektrycznych
   -konserwacja sieci elektroenergetycznych

5) GALERIA LETO, PIKTOGRAM
   -wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej
   -wykonanie instalacji nagłośnieniowej

6) BIURA PROJEKTOWE WWAA, PROJEKT PRAGA,
    SUPER SUPER

   -wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej
   -wykonanie kompleksowej instalacji okablowania
    strukturalnego

7) KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
   -wykonanie sieci energetycznej dedykowanej i zasilania
    gwarantowanego serwerowni KGP

8) BOT ŁÓDŹ
   -wykonanie sieci energetycznej dedykowanej i zasilania
    gwarantowanego

9) ATM WARSZAWA - serwerownie
   -roboty remontowo-budowlane
   -wykonanie zasilania sieci dedykowanej
   -okablowanie rozdzielni głównej

10) UNIWERSYTET WARSZAWSKI
     -remont serwerowni, roboty budowlane i energetyczne

11) WEST DEVELOPMENT WARSZAWA
     -komplet projektów trafo stacji 15 kV oraz zasilania
      średniego napięcia

12) HOTEL ,,PAN TADEUSZ" w Serocku
     -kompleksowe wykonanie wewnętrznej instalacji
      elektrycznej
     -wykonanie instalacji EIB
     -wykonanie instalacji odgromowej
     -wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego
     -dostawa i uruchomienie zasilaczy UPS

13) SIEDZIBA FIRMY WETZEL w Duchnowie
     -wykonanie instalacji okablowania strukturalnego
     -wykonanie rozbudowy instalacji elektrycznej
      urządzeń produkcyjnych

14) FRANCUSKIE CENTRUM BHP w Łomiankach
     -wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej
     -wykonanie instalacji okablowania strukturalnego

15) ODDZIAŁ BOŚ w Koszalinie
     - wykonanie instalacji okablowania strukturalnego
     - wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej

10) INSTYTUT KARDIOLOGII w Warszawie
     - wykonanie instalacji okablowania strukturalnego
     - wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej

11) SIEDZIBA FIRMY GASPOL w Warszawie
     - wykonanie instalacji okablowania strukturalnego

12) PROKURATURA OKRĘGOWA w Warszawie
     - wykonanie instalacji okablowania strukturalnego

13) LECZNICA MEDEA w Warszawie
     - wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej
     - wykonanie instalacji teletechnicznych

14) BUDYNEK BIUROWO-MAGAZYNOWY w Majdanie
     - kompleksowe wykonanie wewnętrznej instalacji 
       elektrycznej
     - wykonanie instalacji odgromowej
     - wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego

15) HOTELE WARSZAWSKIE ,,SYRENA"
     - konserwacje instalacji elektrycznej w budynkach Hotel
       Warszawa, Saski, Metropol, Polonia

16) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH w Warszawie
     - remont instalacji wydziału Malarstwa
     - remont instalacji wydziału Rzeźby
     - remont instalacji wydziału Architektury Wnętrz

INSTALNET
Spółka z o.o.
Copyright by Instalnet Spółka z o.o.