KONTAKTAdres:
Ul. Mińska 25 lok. 430
03-808 Warszawa

Adres mailowy:
instalnet@instalnet.org.pl

Telefon:
22 870 39 00

Faks:
22 870 29 96

Dane rejestrowe:
KRS: 0000276454
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

*Zarząd - m.kaczynski@instalnet.org.pl

*Sekretariat - sekretariat@instalnet.org.pl

*Dział ofertowania - oferty@instalnet.org.pl

*Dział techniczny - tech@instalnet.org.pl

*Obsługa gwarancyjna inwestycji - gwarancja@instalnet.org.pl


Lokalizacja firmy Instalnet Spółka z o.o.:


Pokaż Instalnet Spółka z o.o. na większej mapie
Spółka z o.o.
INSTALNET
Copyright by Instalnet Spółka z o.o.