O FIRMIE

  

Nasza firma powstała w 2007 roku, w wyniku połączenia dwóch firm instalacyjnych posiadających kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie wykonywania prac elektroinstala-cyjnych i teletechnicznych.

W swojej działalności bazujemy na wysokowykwalifikowanej kadrze, na jej wiedzy i doświadczeniu zdobytym w wielu realizowanych inwestycjach, jak też na procedurach, które zostały przez nas wypracowane, a które zapewniają wysoką jakość oferowanych usług.

W ostatnich latach nasza firma uzyskała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego, co umożliwia nam także realizację projektów i inwestycji na rzecz instytucji państwowych oraz Sił Zbrojnych, które podlegają rygorom tajemnicy państwowej. Fakt posiadania powyższego świadectwa potwierdza naszą wiarygodność i rzetelność sprawdzoną na podstawie stosownych procedur państwowych.

W roku 2009 Instalnet Sp. z o.o. zaangażowała się także
w działalność objętą koncesją związaną z obrotem specjalnym. Obszar ten stanowi drugi filar naszej działalności i jest aktualnie dynamicznie rozwijany przez specjalnie powołany dział w naszej firmie.


Dzięki determinacji i zaangażowaniu oraz rygorystycznej dyscyplinie pracy naszego zespołu specjalistów realizujemy wszelkie projekty uwzględniające indywidualne wymagania klienta, wychodząc z założenia, że kluczem do naszego sukcesu jest zadowolony klient.
INSTALNET
Spółka z o.o.
Copyright by Instalnet Spółka z o.o.