Kontakt

Adres: ul. Mińska 25 lok. 430 03-808 Warszawa

Adres mailowy: instalnet@instalnet.org.pl

Telefon: 22 870 39 00

Faks: 22 870 29 96

Dane rejestrowe:

KRS: 0000276454

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Sekretariat: sekretariat@instalnet.org.pl

Dział wyrobów koncesjonowanycch: marketing@instalnet.mil.pl

Dział wyrobów niekoncesjonowanych: marketing@instalnet.mil.pl

Dział prawny: prawo@instalnet.org.pl